USP Labs Modern Pre+ 339 gramů

Hodnocení produktu 2.9 z 5: 1 2 3 4 5
Pomozte ostatním a ohodnoťte produkt známkou (1 - špatný, 5 - skvělý)

Super akce na září od USP Labs.

Americká předtréningovka Modern Pre

Detailní popis

Kód: Není vybrána varianta
Výrobce: USP Labs
 
999,–
+ -

USP Labs Modern Pre+

Modern Pre+ je nový druh předtréningovky, která je spíše než k maximalizaci napumpování svalů určená k lámání silových rekordů!

Moderní Pre + více opakování, méně bolestivost! Zvyšuje opakování ve velmi prvotřídním tréninku! 2 g beta-alaninu, 2 g L-argininu, 3 g instanzovaného kreatinu, 2,5 g bezvodého betainu!

Chceš nazvedat víc opakování a cítit míň bolesti?

8 gramů L-Citrulinu – úžasné množství na dávku 2 odměrek. A jak ukazují studie níže: tato dávka může zvýšit počet opakování už od prvního tréninku

Snižuje bolestivost až o 40%!

Studie číslo 1 V náhodné, dvojitě slepé, placebem kontrolované křížové studii provedlo čtyřicet jedna mužů (kteří posilují) osmi sérií Bench pressů na rovné lavici (čtyři série na začátku tréninku a čtyři na konci) do selhání s použitím 80% maximální váhy pro jedno opakování. Suplementace L-citrulinem malátu v množství 8 gramů před tréninkem ukázala, že zvyšuje schopnost udělat více opakování ve všech 8 sériích prováděných do selhání a to až o devatenáct procent!

Druhá studie Tato studie využila dvanáct mužů trénovaných v posilování na randomizovaný, dvojitě zaslepený, placebem kontrolovaný křížový test. Před cvičením dostali subjekty osm gramů L-citrulin malátu. Dobrovolníci provedli 5 sérií opakování do selhání se 60% svého jednorázového maxima pro jedno opakování u cviku Leg Press, Hackec dřep a Předkopávání. Ve srovnání se skupinou s placebem, skupina, která dostala L-Citrullin Malate měla vyšší počet opakování při provádění cviků až do selhání u všech cvičení. V průměru bylo zjištěno zvýšení výkonu až o devět procent.

Třetí studie Stejná skupina, která provedla studii č. 2, také provedla tuto studii. Opět bylo jedné ze skupin trénovaných mužů podáno před cvičením osm gramů L-citrulin malátu. Dobrovolníci provedli tři série kliků, shybů podhmatem a obrácených kliků podhmatem s provedením opět až do selhání. U skupiny užívající L-Citrullin Malate bylo zaznamenáno významné zvýšení počtu opakování provedených při selhání u všech tří cviků.

Studie čtyři Patnáct trénovaných žen bylo vystaveno dvojitě slepému pokusu s podáváním buď 8 gramů L-citrulin malátu (spolu s osm gramy glukózy), nebo jen osm gramů glukózy. Následně byly požádány, aby provedly šest sérií do selhání Legg pressů a bench pressů. Skupině, které byl podáván citrulin se podařilo o významný počet více opakování v obouch cvicích, než skupině, která užívala pouze glukozu.